Five o'clock - sklep z herbatą i kawą
Blog

WIELKANOCNY KONKURS!


Pokaż, jak kreatywnie spędzasz Wielkanoc trzymając się zasady #zostańwdomu.Do wygrania 3 duże zestawy herbat i kaw z kolekcji wielkanocnej.


Zasady

  • #zostańwdomu,

  • obserwuj nasz profil,

  • pokaż jak kreatywnie spędzasz Wielkanoc w domu - zamieść w komentarzu zdjęcie i opis swojego pomysłu na wielkanocne pisanki lub stroiki z użyciem herbaty (inne herbaciane pomysły - mile widziane);

  • ucieszymy się, jeśli zaprosisz bliskich do konkursu.

Nagrody

Odpowiedź konkursową dołącz w komentarzu pod postem konkursowym w terminie od 9 do 14 kwietnia. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy, w skład których wchodzą:

Sencha Wielkanocna w kartoniku z okienkiem, Niedzielne Śniadanie w kartoniku z okienkiem, Zabaione w tubie, Rooibos Wielkanocny - piramidki prestige, Wielkanocny Poranek - mini aromat, kawa Zabaione w kartoniku wielkanocnym 100 g


 

Link do posta konkursowego na Facebooku

https://www.facebook.com/fiveoclock.eu/photos/rpp.200169413356550/3944185912288196/?type=3&theater

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Brzezicki & Siess s.c z siedzibą w Składowice 1 J, 59- 300 Lubin, NIP 692-23-65-894, REGON 391054790, właściciel marki Five o’clock.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook w dniu 9 kwietnia 2020 r. i zakończy się 14 kwietnia 2020 r. o północy.

Warunki i zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba, która posiada profil na Facebooku, i która jest pasjonatem herbaty.

2. Uczestnik Konkursu musi wrzucić komentarz pod postem konkursowym z autorskim zdjęciem i opisem swojego pomysłu na wielkanocne pisanki lub stroiki z użyciem herbaty.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie profilu Five o’clock na portalu Facebook.

4. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, składającą się pracowników marki Five o’clock. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Five o’clock jak obrażanie innych osób i marek, czy używanie niecenzuralnych słów.

7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

8. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Facebook w ocenie Organizatora może być fikcyjne.

Nagrody

1. Nagrodami są 3 zestawy składające się z: Sencha Wielkanocna w kartoniku z okienkiem, Niedzielne Śniadanie w kartoniku z okienkiem, Zabaione w tubie, Rooibos Wielkanocny - piramidki prestige, Wielkanocny Poranek - mini aromat, 100 g kawy Zabaione w kartoniku wielkanocnym - po jednym zestawie dla trzech wyróżnionych osób.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 15 kwietnia 2020 roku pod postem konkursowym.

3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć przez wiadomość prywatną na Facebooku w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu, nagrody będą wysłane do zwycięzców za pośrednictwem kuriera DHL.

Dane osobowe uczestników

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora.

3. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, np. przedłużenie trwania konkursu, ogłoszenie wyników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu.

 

 

 

© Copyright by Five o'clock 2012 - 2020

Realizacja: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław