Blog

Konkurs Mikołajkowy! Zapraszamy na Facebooka!


Weź udział w naszym KONKURSIE MIKOŁAJKOWYM i wygraj aromatyczne nagrody!


Fot. Five o'clock


Wejdź na post konkursowy na Facebooku i odpowiedz na pytanie: "Pokaż i opisz jaką herbatę zaparzyłbyś dla Świętego Mikołaja?”. Pamiętaj, zdjęcie musi być autorskie! Autorzy 3 najlepszych odpowiedzi wygrają aromatyczne nagrody, a są nimi:


Nagroda 1 stopnia: zestaw składający się z herbaty Choinkowa Słodycz 100g, Grudniowa noc 100g, Kawa Świąteczna 100g, miód w kamforce, kubek Holiday, zaparzacz bombka.

Fot. Five o'clock


Nagroda 2 stopnia: zestaw składający się z herbaty Wigilijny Wieczór 100g, Kawa Świąteczna 100g, kubek Santa Gang, puszka Santa Gang 100g, Syrop Świąteczny.

Fot. Five o'clock


Nagroda 3 stopnia: zestaw składający się z herbaty Grudniowa noc 100g, Kawa Świąteczna 100g, puszka Winter Greetings niebieska, mini czekoladka świąteczna.


Konkurs trwa od 1 do 6 grudnia! Wyniki ogłosimy 7 grudnia pod postem konkursowym!

Nasz post konkursowy znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/fiveoclock.eu/photos/a.200851399955018/2581747741865360/?type=3&theater


REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Brzezicki & Siess s.c z siedzibą w Składowice 1 J, 59- 300 Lubin, NIP 692-23-65-894, REGON 391054790, właściciel marki Five o’clock.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook w dniu 1 grudnia 2018 r. i zakończy się 6 grudnia 2018 o północy.
Warunki i zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba, która posiada profil na Facebooku, i która jest pasjonatem herbaty.
2. Uczestnik Konkursu musi wrzucić komentarz pod postem konkursowym z autorskim zdjęciem herbaty, jaką przygotowałby dla Świętego Mikołaja i opisem tej herbaty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie profilu Five o’clock na portalu Facebook.
4. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, składającą się pracowników marki Five o’clock. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Five o’clock jak obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.
7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.
8. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Facebook w ocenie Organizatora może być fikcyjne.

Nagrody
Nagrodami są:
Nagroda 1 stopnia: zestaw składający się z herbaty Choinkowa Słodycz 100g, Grudniowa noc 100g, Kawa Świąteczna 100g, miód w kamforce, kubek Holiday, zaparzacz bombka.
Nagroda 2 stopnia: zestaw składający się z herbaty Wigilijny Wieczór 100g, Kawa Świąteczna 100g, kubek Santa Gang, puszka Santa Gang 100g, Syrop Świąteczny.
Nagroda 3 stopnia: zestaw składający się z herbaty Grudniowa noc 100g, Kawa Świąteczna 100g, puszka Winter Greetings niebieska, mini czekoladka świąteczna.
Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 7 grudnia 2018.
3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć przez wiadomość prywatną na Facebooku w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu, nagrody będą wysłane do zwycięzców za pośrednictwem kuriera DHL.
Dane osobowe uczestników
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).

Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora.
3. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, np. przedłużenie trwania konkursu, ogłoszenie wyników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.
2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu.

 

© Copyright by Five o'clock 2012 - 2021

Realizacja: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław