Blog

Konkurs „Enjoy Summer Matcha”


Matcha szturmem zdobyła europejski rynek nie tylko jako zdrowa herbata, ale także jako ciekawy dodatek do różnego rodzaju napojów i słodkich przekąsek. W internecie znajdziemy mnóstwo przepisów na letnie orzeźwiające desery z matchą: Smoothie Matcha, Matcha Frappe, Iced Matcha, ciasta z matchą, lody z matchą i nie tylko! Jeśli macie swoje sprawdzone autorskie przepisy na letnie desery lub koktajle z matchą, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie! Do wygrania są 3 zestawy wyśmienitych letnich herbat od Five o'clock!


Fot. Five o'clock


Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 

Aby wziąć udział w konkursie, zrób zdjęcie deseru lub koktajlu z dodatkiem matchy i umieść je wraz z autorskim przepisem w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub oznacz nas na zdjęciu na Instagramie. Autorzy trzech najbardziej kreatywnych wpisów wygrają atrakcyjne zestawy herbat i kaw z naszej kolekcji Iced Tea & Coffee. Konkurs trwa od 5 do 15 lipca.

Link do posta na Facebooku: https://www.facebook.com/fiveoclock.eu/photos/a.200851399955018/3087477034625759/?type=3&theater


Link do posta na Instagramie: https://www.instagram.com/p/BziDWbwICyf/?utm_source=ig_web_copy_link


Co można wygrać? 

Nagrodami w konkursie są 3 zestawy w postaci:

  • herbaty Japan Matcha Kakegawa Bio 30 g;

  • herbata Goji & Ananas w kartoniku z okienkiem;

  • herbata Fresh! w piramidkach;

  • herbata Pai Mu Tan Marakuja - 50 g;

  • kawa Owocowe Crumble - 100 g.

Fot. Five o'clock


Regulamin konkursu 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Brzezicki & Siess s.c z siedzibą w Składowice 1 J, 59- 300 Lubin, NIP 692-23-65-894, REGON 391054790, właściciel marki Five o’clock.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook i Instagram w dniu 5 lipca 2019 r. i zakończy się 15 lipca 2019 r. o północy.

Warunki i zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba, która posiada profil na Facebooku lub Instagramie, i która jest pasjonatem herbaty.

2. Uczestnik Konkursu musi wrzucić komentarz pod postem konkursowym z autorskim zdjęciem deseru lub koktajlu z matchą i autorskim przepisem.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie profilu Five o’clock na portalu Facebook lub obserwowanie na Instagramie.

4. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, składającą się pracowników marki Five o’clock. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Five o’clock jak obrażanie innych osób i marek, czy używanie niecenzuralnych słów.

7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

8. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Facebook lub Instagram w ocenie Organizatora może być fikcyjne.

Nagrody

1. Nagrodami są 3 zestawy składające się z: herbaty Matcha Kakegawa 30 g, herbaty Goji & Ananas w kartoniku z okienkiem, herbaty Fresh! w piramidkach, herbaty Pai Mu Tan Marakuja - 50 g, kawy Owocowe Crumble - 100 g - po jednym zestawie dla trzech wyróżnionych osób.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 16 lipca 2019 roku pod postem konkursowym.

3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć przez wiadomość prywatną na Facebooku w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu, nagrody będą wysłane do zwycięzców za pośrednictwem kuriera DHL.

Dane osobowe uczestników

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora.

3. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, np. przedłużenie trwania konkursu, ogłoszenie wyników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu. 

 

© Copyright by Five o'clock 2012 - 2021

Realizacja: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław